Nasza firma świadczy usługi m.in.:
 • geodezyjna obsługa inwestycji w tym:
  • tyczenie domków, budynków, obiektów inżynierskich oraz dróg
  • pomiary realizacyjne
  • inwentaryzacje powykonawcze
  • inwentaryzacje domków
  • projektowanie oraz realizacja osnów geodezyjnych
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • pomiary przemieszczeń i osiadań obiektów
  • badanie pionowości obiektów wysmukłych
 • prowadzenie obsługi geodezyjno-prawnej w tym:
 • geodezyjne prace podstawowe w tym:
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • mapy do celów projektowych
  • tworzenie numerycznego modelu terenu
  • tworzenie przekrojów
  • pomiary elewacji
oraz wiele innych prac jakie będą niezbędne do prawidłowego i szybkiego realizowania procesu inwestycyjnego.